ทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันศุกร์

ทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันศุกร์

ทะเบียนมงคล สำหรับคนเกิดวันศุกร์

คนวันศุกร์มีพื้นดวงชะตาที่ช่างฝัน โรแมนติก มีคนรักใครชื่นชมมากมายพื้นนิสัยเป็นคนใจคอสุนทรีย์
มองทุกอย่างในด้านดีงาม สวยงามอยู่เสมอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านงานศิลป์ เป็นคนที่คิดอ่านอะไร
ได้อย่างรอบด้าน ลึกซึ้งมีความละเมียดละไม รักความสุนทรีย์ของชีวิต ชอบท่องเที่ยว ชอบเข้าสังคม
และมักจะเป็นดาวเด่นในวงสนทนาอยู่เสมอ เป็นคนที่รักเพื่อพ้องเพื่อนฝูงอยู่เสมอแม้ว่าอาจจะมีงอน
มีอะไรกันบ้างตามประสา

สำหรับเลขทะเบียนที่ควรเลือก และไม่ควรเลือกสำหรับวันศุกร์ มีดังต่อไปนี้

หมายเลขทะเบียนมงคล

หมายเลข 3

ท่านว่าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสุขสำราญความมีทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูน
การทำงานมักจะได้ดีเพราะความขยันขันแข็งประสบความสำเร็จอยู่ตลอด กิจการต่างๆ
มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการค้าการขาย หรือการทำงานในบริษัท ห้างร้าน
งานราชการ มีดวงด้านลาภลอย มักจะมีดวงเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคบ่อยครั้ง

หมายเลข 4

ท่านว่าเป็นคนที่รู้จักคนกว้างขวาง มีชื่อเสียงในด้านที่ดี มีเสน่ห์คนเห็นคนรัก มีแต่คนอยากรู้จักมักจี่
คนเกิดวันศุกร์ มักจะรุ่งเป็นพิเศษถ้าประกอบอาชีพ ศิลปิน นักพูด นักเจรจา มีศิลปะในการพูดที่ดี
สามารถพูดจาโน้มน้าว ให้คนคล้อยตาม เป็นที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเอ็นดูจากคนรอบข้าง
ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีเกียรติยศชื่อเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่

หมายเลข 5

ท่านว่าเป็นเลขแห่งความเฉลียวฉลาด สติปัญญาปราดเปรื่องมีการทำงานที่อาศัยสติปัญญาแก้ไขปัญหา
ได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักประสบความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงาน กิจการต่างๆ
โดยพื้นแล้วเป็นคนรักความก้าวหน้า รักความยุติธรรม มีใจกว้างขวางเป็นที่รักใคร่เอ็นดูแก่ผู้คนรอบข้าง
ญาติมิตรบริวารให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตลอด

หมายเลขอัปมงคล

หมายเลข 7

เป็นเลขแห่งความเหนื่อยยาก ท่านว่าคนเกิดวันศุกร์ ที่มีหมายเลข7 อยู่ในทะเบียนรถจะประสบ
กับความเหนื่อยยากลำบากกายเกิดความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
มีความเครียดความกังวลในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ ไม่สบายเนื้อสบายตัว นอนไม่หลับเสี่ยงเป็นโรคประสาท
คิดมาก ปัญหาเกิดจากเรื่องทางใจ มากกว่าทางกาย

หมายเลข 8

ท่านว่าเป็นเลขที่หมายถึงการขาดทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการทำงาน จึงมักเกิดปัญหา
อยู่เสมอในขั้นตอนการทำงานไม่รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนเป็นดวงสร้างปัญหา
กล่าวคือการยื่นมือไปยุ่งกับเรื่องใดมักจะทำให้เรื่องนั้นๆ ยุ่งยากมากกว่าที่ควรจะเป็น
นอกจากนั้นยังอาจหมายถึงเลขของอบายมุข คนเกิดวันศุกร์มักจะหลงไหลกับแสงสี
หรืออบายมุขได้ง่าย

หมายเหตุ เรื่องของเลขมงคลหรืออัปมงคล เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณ